U prošlosti formalno obrazovanje bilo je jedini uvjet za zapošljavanje, no s vremenom su se stvari, ali i društvena dinamika promijenile. Poslodavcima je od izuzetne važnosti dodatna naobrazba svakog zaposlenika te vještine koje će iskoristiti da pomogne pri razvoju poduzeća i pridonijeti poslu.

Kako je nastao koncept cjeloživotnog obrazovanja?

Gledajući retrospektivno, pojam cjeloživotnog obrazovanja i neformalne edukacije nije formiran tako davno. Koncept cjeloživotnog učenja razvija se šezdesetih godina prošlog stoljeća kada se pokušavalo uskladiti obrazovanje između starijih i mlađih generacija. Danas se ovaj koncept afirmirao diljem svijeta kao politika i praksa koja spremno odgovara na probleme ekonomske krize i povećanog broja nezaposlenih.

Obrazovanje u svim životnim okolnostima fokusira se na osposobljavanje pojedinaca da steknu nove vještine koje će ih učiniti poželjnijima na tržištu rada, ali i općenito kroz poslovne aktivnosti.

Definicija cjeloživotnog obrazovanja označava: “svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca”.

Važnost neformalne edukacije

Neformalna edukacija vođena stručnim osobama i mentorima koji pomažu u učenju za cilj ima djelatnike i fizičke osobe naučiti znanjima koja nisu stekli tijekom formalnog obrazovanja ili žele naučiti nešto novo.

Redovite neformalne edukacije dovode boljeg rada, zadovoljnijih djelatnika, ali i samih poslodavaca. Poslodavci koji redovito ulažu u vlastite zaposlenike dugoročno ostvaruju bolje poslovne rezultate te se bolje pozicioniraju na tržištu u odnosu na konkurente.

Najčešće vrste neformalnog obrazovanja

Prema raznim istraživanjima koja se provode kroz godine, najzastupljenije vrste neformalnog obrazovanja su:

  • radionice ili seminari na radnom mjestu ili u slobodno vrijeme,
  • praktično osposobljavanje na radnom mjestu,
  • tečajevi na radnom mjestu ili u slobodno vrijeme,
  • te plaćena privatna poduka uz pomoć učitelja ili mentora.

Redovito i kvalitetno cjeloživotno učenje donosi rezultate

Izrazito je važno ulagati u vlastito znanje i edukaciju tijekom cijelog životnog vijeka, bilo formalnu, bilo neformalnu. Cjeloživotno obrazovanje je ono što odlikuje izvrsnost osobe ili tvrtke. Ulaganjem u neformalnu edukaciju stječemo vještine koje poboljšavaju poslovne rezultate.

Surađujući s nama razvijte vještine djelatnika ili produbite znanje o upravljanju timovima, procesima i tehnologijom, a sve u svrhu postizanja vrhunskih rezultata kako biste ostvarili poslovne ciljeve kompanije. Naša misija je unaprjeđenje društva te stvaranje zdrave poticajne okoline za serijske poduzetnike, one u nastanku, ali i sve pojedince kojima je učenje strast.